Python变量

原创
2017/04/23 17:25
阅读数 36

Python中的变量命名规范:小写字母,多个单词之间用下划线'_'隔开,不能以数字开头。

创见一文件Chaper3-1.py:

name = "唐僧"

print(name)

name = "八戒"

print(name)

name = "猴哥"

print(name)

name = 28

print(name)

name = 1.0

print(name)

运行结果:

唐僧
八戒
猴哥
28
1.0

 

展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部