栀子花

2018/02/27 19:20
阅读数 39

到底部    编辑文本

准备,为更好的自己,更好的明天:https://www.cnblogs.com/andy9468/p/12304017.html

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/11508082.html

重庆购房资料

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/12634105.html

cnblogs_client

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/12663809.html

web

http://129.204.75.73:8080/index.php?share/folder&user=1&sid=2tJRqjCU

 

gesui

http://129.204.75.73:8080/index.php?share/file&user=1&sid=PiX9qHnb

高级思维

 https://www.zhihu.com/people/YJango

https://www.zhihu.com/question/324272377/answer/726723002

技术能力清单-小结

 https://www.cnblogs.com/andy9468/p/12564953.html

 

 

mada-gupiao-test

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/12618369.html

 

 

 

  

其他

 http://71.push2.eastmoney.com/api/qt/clist/get?pn=1&pz=500&fltt=2&fs=b:MK0354&fields=f2,f3,f12,f14,f227,f229,f230,f232,f234,f235,f236,f237,f238,f239,f240,f241,f242,f26,f243

http://71.push2.eastmoney.com/api/qt/clist/get?pn=1&pz=3&fltt=2&fs=b:MK0354&fields=f2,f3,f12,f14,f227,f229,f230,f232,f234,f235,f236,f237,f238,f239,f240,f241,f242,f26,f243

最下面这个,只显示了三条数据

http://71.push2.eastmoney.com/api/qt/clist/get?pn=1&pz=2&fltt=2&fs=b:MK0354&fields=f2,f3,f12,f14,f227,f229,f230,f232,f234,f235,f236,f237,f238,f239,f240,f241,f242,f26,f243

 

 

 

 

 

 

 

 熵增理论

https://www.zhihu.com/question/27343287

 

 待学习

https://www.cnblogs.com/zhaojingyu/p/9008877.html

 

在线数据可视化分析平台:

案例:https://me.bdp.cn/share/index.html?shareId=sdo_ad730e0a338f02e845812f9795c70b0d

登录:https://me.bdp.cn/login.html

账号:186

mm:—1

 

数据可视化软件tableau破解记录

https://blog.csdn.net/lxb206/article/details/82956112?depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task&utm_source=distribute.pc_relevant.none-task

https://pan.baidu.com/share/init?surl=LpFsK3EuKwbv2tAgdREnCA
qd44

 

scmj

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/11905511.html

 

 http://www.hhdhhd.com/index.php/vod/detail/id/8979.html

 爱康体检预约

https://www.ikang.com/

体检机构爱康官网查询体检地址

https://news.health.ikang.com/mall_organization

 请咨询体检接口人:秦值明(座机:0755-26399214/ 手机:18519263162)   爱康国宾对接人: 刘珂 15111167107

 

 https://jingyan.baidu.com/article/1709ad809c328d4635c4f06b.html

 

 图片清晰处理 AI

https://bigjpg.com/

 

 

 

 

 

1、银行卡号数据 属于哪个安全级别(L0-L4)?
2、用*号隐匿后的银行卡号数据 属于哪个安全级别(L0-L4)?

信息安全的知识体系中,有安全级别L0-L4的说法吗?
如果有就是行业的安全级别标准,如果没有就是自定义的安全级别标准。

 

 链接:https://pan.baidu.com/s/1oaTZAblP4sDDQdxPOHfRng 提取码:9178 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

 https://mp.weixin.qq.com/s/CNmMRjl0iZ8EBPq5VgJHsA

 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

链接:https://pan.baidu.com/s/1MVHFD0Qf9hhhX04mEVCYXg 提取码:5q03 

Windows自动化

 https://www.cnblogs.com/andy9468/p/11937778.html

 

Windows自动化-案例

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/11939412.html

 

 

 https://www.zhihu.com/question/60402355/answer/752917744?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=1081669345989529600&from=singlemessage

 

4名失联初中女生被找到

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1650584329128944136&wfr=spider&for=pc

 

 https://cxapactrial.checkmarx.net/CxWebClient/Registration.aspx 

登录注册后,系统会发邮件给checkmarx APAC Sales组,批准后即可试用云测试。

*注:1. 请务必使用公司邮箱注册;

2. 由于产品的专业性,如果您需要在试用过程中获得帮助,请同时填写您的联系电话。 

 

可以最多测15万行代码 支持 1个用户 测试周期默认为一周 可以直接注册上面的官网地址 注册好后 把邮箱告诉我 checkmarx这边审批一下 就ok了 很简单 您有空可以试试看哈

 纪录片-零成本-传销-康宝莱

http://open.163.com/newview/movie/free?pid=MCU10JV2J&mid=MCU1BNI67

 

 

 

 

 

 

 

婚礼

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/11733474.html

 

事业单位考什么

http://www.zgsydw.com/sichuan/20190523/533391_1.html

 

量子计算机

 https://blog.csdn.net/zz709196484/article/details/78337387

 

 

 谷歌代理搜索

 

警惕借呗、白条等借贷产品

http://www.360doc.com/content/18/0530/07/4498733_758131371.shtml 

 

 

用什么博客

https://www.jianshu.com/p/f7a970b08362

中和门诊部的前身

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ba713390102w0c6.html 

 

重要:护资注册

广东深圳官方指定办理流程:护资注册

http://wjw.sz.gov.cn/bmfw/wybs/xzxksx_152924/gr/hszy/

https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/11440300MB2C9219X43440120030001  (9项东西)

 

2019常规注册说明:https://m.wendu.com/yixue/2019/0710/201170.shtml

2019电子注册说明:http://www.med66.com/hushi/hushizigezheng/sh1909267766.shtml   

 http://www.med66.com/hushi/hushizigezheng/cz1902157448.shtml?c=61846666

卫生局

深圳市南山区卫生健康局

广东省深圳市南山区南新路3038号

(0755)26542432

 

实习手册

https://zhidao.baidu.com/question/537248481.html

 

 

 

 

读取二进制文件 

https://www.linuxidc.com/Linux/2014-11/109361.htm

 

知乎-加盟行业的乱象

https://blog.csdn.net/weixin_34126215/article/details/94745311

 

 

 

 

 

u- IDS(splunk+ossec)

https://bjsec.ucloudlink.com/      

splunk官方教程(谷歌浏览器翻译查阅)

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/6.5.3/SearchTutorial/GetthetutorialdataintoSplunk

splunk安装

https://www.cnblogs.com/zihanxing/p/6868619.html

splunk+ossec

https://www.cnblogs.com/tdcqma/p/5695945.html

 

 

 

Linux小结

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/8568610.html

rpm介绍:https://blog.51cto.com/wuyelan/1545895

yum——YUM是rpm的升级版,用于centos上的软件包管理,使用Python语言写成,可以自动处理依赖性关系。
rpm

车内

http://tieba.baidu.com/p/5712656921

ca证书

 https://www.jianshu.com/p/bad8a99de24c

https://www.jianshu.com/p/60d82b457174

 http://oakk.ukelink.com:8000/serverj/download

 

 

 http://itindex.net/

 

 

 

模拟扫描登录思路: https://segmentfault.com/q/1010000005967944?_ea=967948

建筑通:https://hhb.cbi360.net/tenderbangsoso/?pageIndex=2&provinceId=310000&minMoney=10000

工作、生活、思考、人生、经验、总结

福田区滨河大道5003号爱地大厦东座

聚铭日志审计系统

http://www.juminfo.com/index.php?id=857

网站模板下载

http://sc.chinaz.com/tag_moban/WenZi.html 

 

眼睛变形:

https://muzhi.baidu.com/question/149536920.html?relate=mdrbase_2&step=1

 

短信供应商:

1、梦网

http://con.monyun.cn:9960/portalpage/por_experience.html?iden=1408016483032117005

2、创蓝

https://zz.253.com/v5.html#/yun/sms_y

 

地图圈定

https://blog.csdn.net/liuwenyu01/article/details/77677091  (百度 任意划区域)

https://www.cnblogs.com/wangsongbai/p/10599518.html

 https://lbs.amap.com/api/javascript-api/example/district-search/draw-district-boundaries (高德地图接口)

https://lbs.amap.com/api/javascript-api/example/overlayers/polygon-draw-and-edit  (重点考虑)

https://lbs.amap.com/api/javascript-api/guide/layers/districtlayer (简易行政区文档)

https://lbs.amap.com/api/javascript-api/guide/abc/prepare (说明文档)

 

 深圳手机套餐

http://www.0755hao.com/zifei/?dis=6&lanmu=%C1%AA%CD%A8

警钟

http://129.204.75.73:8866/admin

 

 

 中台样例

https://samples.enhancer.io/

 

 

  

每个人都习惯呆在舒适区,但现实却是,人若想进步,就必须走出舒适区!(恐惧区包含学习区,学习区包含舒适区。)

 

markdown、yaml、json、csv格式转换

https://pandoc.org/try/

 

深圳台风预警

http://tf.121.com.cn/index.html

 

开宝马偷鸡鸭

http://news.dayoo.com/society/201906/05/140000_52622973.htm

 

2018年城市排名

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1637194991780864948&wfr=spider&for=pc

 

婚纱摄影小结:

https://www.cnblogs.com/andy9468/p/11064429.html

 

弃医卖油条

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1636833854905652741&wfr=spider&for=pc

 

 

换证资料:

流程:https://jingyan.baidu.com/article/e73e26c093d04b24acb6a765.html

体检预约,如:https://www.91160.com/dep/show/depid-2455.html

车管所位置清单:http://jt.sz.bendibao.com/news/2016122/786177_2.htm

车管所网站:http://szjj.sz.gov.cn/CGZL/

自由软件,免费软件,共享软件

 https://m.iask.sina.com.cn/b/iR7ajHoJw4pr.html

搞笑语录:

2、同志!我也想一夜之间就把国民党几百万部队消灭掉,可是不行啊。今天我们大踏步的后退,就是为了明天大踏步的前进!!!

 

思想思维:

1、每个人父母给的起点都是不一样的,我们只能拼命努力奔跑,才可能跟起点高的那些人并排前进。
不公平的世界,不是你放任和懈怠的理由。

2、人之所以伟大,是逼着伟大。
时势造英雄。

3、如果不能让人们喜欢你,那么就让人们畏惧你。
塑造性格鲜明的自我。

 

安全面试题:

https://github.com/Leezj9671/Pentest_Interview/blob/7f1c52489890550ef2ddb217c83c585f55f9e786/%E9%83%A8%E5%88%86%E9%9D%A2%E8%AF%95%E9%97%AE%E9%A2%98%E8%AE%B0%E5%BD%95.md

 

广告投放赚钱

https://a.newrank.cn/center/#/index/

 

to 印象

逆天改命

1、选择比努力重要。
人是环境的产物。只要你所处的环境对你形成了持久束缚,无论你怎么努力,也摆脱不了环境对你的影响。这个时候,对于你的命运,环境起主导作用,人的主观意志起次要作用。

2、充分发挥主观能动性。
改变环境对你的不利影响,才能真正改变命运。当你不再畏首畏尾,不再贪图现状的安逸,并对未来满是壮丽期待的时候,你就是在真正决定并进行逆天改命,此时,对于你的命运,你的主观意志起主导作用,环境起次要作用。因为一旦你发现环境束缚了你,你就会用尽一切办法去改变它(或者更换它)。

3、努力也很重要。
当你的实力无法支撑起你的野心时,就静下心来默默学习吧。

 

https://129.204.75.73:5000/v2/_catalog

 

开源讨论

 https://www.v2ex.com/t/216146#r_2366464

 

福布斯榜单

 https://www.phb123.com/renwu/fuhao/shishi.html

你是否为福布斯榜单里没有你的名字而困扰和焦虑?

 

静态扫描工具和gitlab集成,可能的参考

https://www.jianshu.com/p/e111eb15da90

owasp

http://www.owasp.org.cn/OWASP_Conference/owasp-2017yzfh/fhyc

confluence管理系统Maria:confluence、zl16x

 https://www.cnblogs.com/kevingrace/p/7607442.html

 

知道创宇

 http://blog.knownsec.com/Knownsec_RD_Checklist/v2.2.html

 

 

如何把ISO镜像转换成Docker镜像

https://www.jianshu.com/p/f8f851318165

 

S组件系列——Bootstrap文件上传组件:bootstrap fileinput

https://www.cnblogs.com/landeanfen/p/5007400.html

 

https://129.204.75.73/v2/_catalog

 

docker login aws-mktplace-registry.aquasec.com (login with your user name and password)

docker pull aws-mktplace-registry.aquasec.com/csp:latest

To start the Aqua Security container run the following command:

docker run -d -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -p 8080:8080 aws-mktplace-registry.aquasec.com/csp:latest

Open the following URL in your browser:

http://{your_host}:8080

Specify administrator user password

The license key will be available to you on the Self-Service portal: https://my.aquasec.com

Documentation and support available here: https://aws-mktplace-docs.aquasec.com

 

 

新闻频道

http://www.kankanzhibo.com/zhongyangpindao/CCTV13.html

在线播放mp4

m3u8 js

http://www.ckplayer.com/sampleX/

 

前端引擎

http://element-cn.eleme.io/#/zh-CN/component/slider

 

aws

https://143028173144.signin.aws.amazon.com/console

quan

首大X1特;

 

Android 安全公告链接:

https://source.android.com/security/bulletin/

 

aws的安全组件guradduty

https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html

 

网络安全学习

http://blog.knownsec.com/Knownsec_RD_Checklist/v2.2.html

 python学院

https://edu.cnblogs.com/campus/fzzcxy/ProgramminginPython?page=6

00-面试题-逐步汇总1

网友面试总结:

 https://www.cnblogs.com/wupeiqi/p/8629419.html

前端教程,css

 http://phpstudy.php.cn/css3/

 

 网络安全法

doc下载

http://xxgk.yichun.gov.cn/ycsjyj/xxgk/fgwj/201802/t20180226_535815.html

在线阅读

https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from=aladdin_28231&originquery=%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95&count=79&cid=f66f830e45c0490d589f1de2fe05e942_law

 

个税改革 | 自然人办税服务平台“个人所得税”APP已上线,速速下载!

https://mp.weixin.qq.com/s/NiV9lCoxLdVCDynIIiQgWg

 

aws培训材料(英文pdf)

https://s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/aws-whitepaper/AWS300%E6%9C%AC%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6.zip

 

以终为始的3P原理:1张流程图学会“结果逆推”!

http://www.sohu.com/a/141158219_628522

 

10句话:让人舒服,让人明白

https://guoxue.ifeng.com/a/20181201/60180049_0.shtml?_cpb_remenwz18&_zbs_baidu_news

 

aws

https://322549764935.signin.aws.amazon.com/console

shidebing 时间格式

https://blog.csdn.net/u013547552/article/details/84562384

 

spark

https://blog.csdn.net/c36qUCnS2zuqF6/article/details/81518150

 

demo大师

http://www.demodashi.com/demo/14275.html 

 分析demo大师收入

http://blog.51cto.com/9399369/2091177

 

Python全局变量

https://www.cnblogs.com/darkknightzh/p/8108640.html 

 

scrapyd功能

 http://www.scrapyd.cn/jiaocheng/150.html

https://www.cnblogs.com/space007/p/5886177.html

 

@attr.s

 https://www.jianshu.com/p/2140b519028d

 

 在线绘制思维导图软件

 https://www.processon.com/signup

  caolin爬虫

https://bond.szse.cn/disclosure/bizanno/pvtinfoanno/ppb/index.html

https://owssso.szse.cn/sso/login?loa=200&auth=7&service=https://bond.szse.cn/disclosure/bizanno/pvtinfoanno/ppb/index.html

 

 码云:

https://gitee.com/Nicho/triangular_arbitrage

 

Android 安全公告链接:
https://source.android.com/security/bulletin/

 

(1)安卓系统的安全设计
https://blog.csdn.net/sdksdk0/article/details/50561352
https://www.jianshu.com/p/b0381a638dea
https://www.cnblogs.com/xiaozi/p/10044604.html

我是底部

http://files.offcn.com/ggzw/2019/1008/2019%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%82%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%B1%80%E6%8B%9B%E8%81%98%E9%9C%80%E6%B1%82%E8%A1%A8gz.xls

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部