IDL创建泰森多边形

2018/03/06 16:39
阅读数 24

结果图:

附加源码:

PRO testVoronoi idx = 0

 ; 创建离散点

 CASE idx OF

  ; 随机离散点

  0: BEGIN

   N = 36

   X = RANDOMN(seed, N)

   Y = RANDOMN(seed, N)

  END

  ; 规则离散点

  1: BEGIN

   X = REBIN(INDGEN(6)+10, 36,1)

   Y = REFORM(REBIN(INDGEN(6)+10, 6,6),36,1)

   N = N_ELEMENTS(X)

  END

  ; 较规则离散点

  2: BEGIN

   X = REBIN(INDGEN(6)+10, 36,1)+ RANDOMU(seed, 36,1)

   Y = REFORM(REBIN(INDGEN(6)+10, 6,6),36,1)+ RANDOMU(seed, 36,1)

   N = N_ELEMENTS(X)

  END

  ELSE:

 ENDCASE ; 构建Delaunay三角网

 TRIANGULATE, X, Y, tr, CONN=C ; 绘制离散点

 Points = PLOT(x, y,          $

  LINESTYLE=6,             $

  SYMBOL='o', SYM_COLOR='black',     $

  SYM_SIZE=0.5,            $

  /SYM_FILLED, SYM_FILL_COLOR='black', $

  AXIS_STYLE=4,            $

  MARGIN=[0,0,0,0],          $

  WINDOW_TITLE='泰森多边形') FOR I=0, N-1 DO BEGIN  ; 获取第i个泰森多边形:

  VORONOI, X, Y, I, C, Xp, Yp  ; 快速可视化绘制

  ; 创建Polygon函数中的CONNECTIVITY关键字,指定连通性

  n=N_ELEMENTS(Xp)

  con = [n,INDGEN(n)]

  ; 绘制泰森多边形

  poly = POLYGON(Xp,Yp,/data,CONNECTIVITY=con, /current, $

   FILL_BACKGROUND=1, FILL_COLOR=I*7+5, RGB_TABLE=25,  $

   COLOR='white') ENDFOR ; 绘制三角网,如果不想绘制,把这几行注释即可

 n_Tr = (SIZE(tr, /DIMENSIONS))[1]

 FOR i = 0,n_Tr-1 DO BEGIN

  tri = POLYGON(X[tr[*,i]], Y[tr[*,i]], CONNECTIVITY=[3,0,1,2],  $

   /current, color = 'black', /data, FILL_BACKGROUND=0,    $

   LINESTYLE=4)

 ENDFOR ; 将离散点置顶显示

 Points.ORDER, /BRING_TO_FRONTEND

 

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部