044-select语句
044-select语句
侠客行之石头 发表于6个月前
044-select语句
  • 发表于 6个月前
  • 阅读 4
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

#!/bin/bash
echo "where are you from?"
select var in "Beijing" "jiujiang" "New york" "chongqing" "nanchan" "shanghai"
do
break
done
echo "You are from $var"

 

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 4
博文 140
码字总数 36474
×
侠客行之石头
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: