ubuntu-server系统安装

原创
2018/11/29 13:35
阅读数 48

1 系统版本介绍

此文档编写使用的系统为ubuntu-18.04.1-live-server-amd64.iso版本。

2 安装系统

选择系统语言-English

1.png

键盘设置-Chinese

2.png

选择操作Install ubuntu

3.png

设置网络(这里选择默认)

4.png

选择Done

5.png

6.png

文件系统设置-选择使用整个磁盘

7.png

选择磁盘

8.png

选择Done

9.png

选择继续Continue

10.png

配置文件设置

11.png

12.png

正在安装

13.png

Reboot Now

14.png

15.png

16.png

展开阅读全文
加载中

作者的其它热门文章

打赏
0
0 收藏
分享
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部