angularjs的三种注入方式写法

原创
2016/08/14 22:33
阅读数 259

1、推断型注入:函数参数的名称必须要和被注入的对象相同

var myModule = angular.module("MyModule",[]);
var MyCtrl  = function($scope) {
    $scope.gameName = "大漠吃豆子";
}
myModule.controller("MyCtrl",MyCtrl);

2、声明式注入,编写较为繁杂

var myModule = angular.module("MyModule",[]);
var MyCtrl  = function(funName) {
    funName.gameName = "大漠吃豆子";
}
MyCtrl.$inject = ['$scope'];//对应各个参数名
myModule.controller("MyCtrl",MyCtrl);

3、内联式注入,压缩工具压缩也不会报错

var myModule = angular.module("MyModule",[]);
myModule.controller('MyCtrl',['$scope',
    function($scope){
        $scope.gameName = "大漠吃豆子";
    }
]);

 

展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部