文档章节

Android 简单的侧边栏A-Z

你不懂的神__经
 你不懂的神__经
发布于 2017/07/11 09:00
字数 4072
阅读 29
收藏 0

1.拼音解析类

public class PinyinParser {
  private static int[] pyvalue = new int[]{-20319, -20317, -20304, -20295, -20292, -20283, -20265, -20257, -20242, -20230, -20051, -20036, -20032,
      -20026, -20002, -19990, -19986, -19982, -19976, -19805, -19784, -19775, -19774, -19763, -19756, -19751, -19746, -19741, -19739, -19728,
      -19725, -19715, -19540, -19531, -19525, -19515, -19500, -19484, -19479, -19467, -19289, -19288, -19281, -19275, -19270, -19263, -19261,
      -19249, -19243, -19242, -19238, -19235, -19227, -19224, -19218, -19212, -19038, -19023, -19018, -19006, -19003, -18996, -18977, -18961,
      -18952, -18783, -18774, -18773, -18763, -18756, -18741, -18735, -18731, -18722, -18710, -18697, -18696, -18526, -18518, -18501, -18490,
      -18478, -18463, -18448, -18447, -18446, -18239, -18237, -18231, -18220, -18211, -18201, -18184, -18183, -18181, -18012, -17997, -17988,
      -17970, -17964, -17961, -17950, -17947, -17931, -17928, -17922, -17759, -17752, -17733, -17730, -17721, -17703, -17701, -17697, -17692,
      -17683, -17676, -17496, -17487, -17482, -17468, -17454, -17433, -17427, -17417, -17202, -17185, -16983, -16970, -16942, -16915, -16733,
      -16708, -16706, -16689, -16664, -16657, -16647, -16474, -16470, -16465, -16459, -16452, -16448, -16433, -16429, -16427, -16423, -16419,
      -16412, -16407, -16403, -16401, -16393, -16220, -16216, -16212, -16205, -16202, -16187, -16180, -16171, -16169, -16158, -16155, -15959,
      -15958, -15944, -15933, -15920, -15915, -15903, -15889, -15878, -15707, -15701, -15681, -15667, -15661, -15659, -15652, -15640, -15631,
      -15625, -15454, -15448, -15436, -15435, -15419, -15416, -15408, -15394, -15385, -15377, -15375, -15369, -15363, -15362, -15183, -15180,
      -15165, -15158, -15153, -15150, -15149, -15144, -15143, -15141, -15140, -15139, -15128, -15121, -15119, -15117, -15110, -15109, -14941,
      -14937, -14933, -14930, -14929, -14928, -14926, -14922, -14921, -14914, -14908, -14902, -14894, -14889, -14882, -14873, -14871, -14857,
      -14678, -14674, -14670, -14668, -14663, -14654, -14645, -14630, -14594, -14429, -14407, -14399, -14384, -14379, -14368, -14355, -14353,
      -14345, -14170, -14159, -14151, -14149, -14145, -14140, -14137, -14135, -14125, -14123, -14122, -14112, -14109, -14099, -14097, -14094,
      -14092, -14090, -14087, -14083, -13917, -13914, -13910, -13907, -13906, -13905, -13896, -13894, -13878, -13870, -13859, -13847, -13831,
      -13658, -13611, -13601, -13406, -13404, -13400, -13398, -13395, -13391, -13387, -13383, -13367, -13359, -13356, -13343, -13340, -13329,
      -13326, -13318, -13147, -13138, -13120, -13107, -13096, -13095, -13091, -13076, -13068, -13063, -13060, -12888, -12875, -12871, -12860,
      -12858, -12852, -12849, -12838, -12831, -12829, -12812, -12802, -12607, -12597, -12594, -12585, -12556, -12359, -12346, -12320, -12300,
      -12120, -12099, -12089, -12074, -12067, -12058, -12039, -11867, -11861, -11847, -11831, -11798, -11781, -11604, -11589, -11536, -11358,
      -11340, -11339, -11324, -11303, -11097, -11077, -11067, -11055, -11052, -11045, -11041, -11038, -11024, -11020, -11019, -11018, -11014,
      -10838, -10832, -10815, -10800, -10790, -10780, -10764, -10587, -10544, -10533, -10519, -10331, -10329, -10328, -10322, -10315, -10309,
      -10307, -10296, -10281, -10274, -10270, -10262, -10260, -10256, -10254};
  public static String[] pystr = new String[]{"a", "ai", "an", "ang", "ao", "ba", "bai", "ban", "bang", "bao", "bei", "ben", "beng", "bi", "bian",
      "biao", "bie", "bin", "bing", "bo", "bu", "ca", "cai", "can", "cang", "cao", "ce", "ceng", "cha", "chai", "chan", "chang", "chao", "che",
      "chen", "cheng", "chi", "chong", "chou", "chu", "chuai", "chuan", "chuang", "chui", "chun", "chuo", "ci", "cong", "cou", "cu", "cuan",
      "cui", "cun", "cuo", "da", "dai", "dan", "dang", "dao", "de", "deng", "di", "dian", "diao", "die", "ding", "diu", "dong", "dou", "du",
      "duan", "dui", "dun", "duo", "e", "en", "er", "fa", "fan", "fang", "fei", "fen", "feng", "fo", "fou", "fu", "ga", "gai", "gan", "gang",
      "gao", "ge", "gei", "gen", "geng", "gong", "gou", "gu", "gua", "guai", "guan", "guang", "gui", "gun", "guo", "ha", "hai", "han", "hang",
      "hao", "he", "hei", "hen", "heng", "hong", "hou", "hu", "hua", "huai", "huan", "huang", "hui", "hun", "huo", "ji", "jia", "jian",
      "jiang", "jiao", "jie", "jin", "jing", "jiong", "jiu", "ju", "juan", "jue", "jun", "ka", "kai", "kan", "kang", "kao", "ke", "ken",
      "keng", "kong", "kou", "ku", "kua", "kuai", "kuan", "kuang", "kui", "kun", "kuo", "la", "lai", "lan", "lang", "lao", "le", "lei", "leng",
      "li", "lia", "lian", "liang", "liao", "lie", "lin", "ling", "liu", "long", "lou", "lu", "lv", "luan", "lue", "lun", "luo", "ma", "mai",
      "man", "mang", "mao", "me", "mei", "men", "meng", "mi", "mian", "miao", "mie", "min", "ming", "miu", "mo", "mou", "mu", "na", "nai",
      "nan", "nang", "nao", "ne", "nei", "nen", "neng", "ni", "nian", "niang", "niao", "nie", "nin", "ning", "niu", "nong", "nu", "nv", "nuan",
      "nue", "nuo", "o", "ou", "pa", "pai", "pan", "pang", "pao", "pei", "pen", "peng", "pi", "pian", "piao", "pie", "pin", "ping", "po", "pu",
      "qi", "qia", "qian", "qiang", "qiao", "qie", "qin", "qing", "qiong", "qiu", "qu", "quan", "que", "qun", "ran", "rang", "rao", "re",
      "ren", "reng", "ri", "rong", "rou", "ru", "ruan", "rui", "run", "ruo", "sa", "sai", "san", "sang", "sao", "se", "sen", "seng", "sha",
      "shai", "shan", "shang", "shao", "she", "shen", "sheng", "shi", "shou", "shu", "shua", "shuai", "shuan", "shuang", "shui", "shun",
      "shuo", "si", "song", "sou", "su", "suan", "sui", "sun", "suo", "ta", "tai", "tan", "tang", "tao", "te", "teng", "ti", "tian", "tiao",
      "tie", "ting", "tong", "tou", "tu", "tuan", "tui", "tun", "tuo", "wa", "wai", "wan", "wang", "wei", "wen", "weng", "wo", "wu", "xi",
      "xia", "xian", "xiang", "xiao", "xie", "xin", "xing", "xiong", "xiu", "xu", "xuan", "xue", "xun", "ya", "yan", "yang", "yao", "ye", "yi",
      "yin", "ying", "yo", "yong", "you", "yu", "yuan", "yue", "yun", "za", "zai", "zan", "zang", "zao", "ze", "zei", "zen", "zeng", "zha",
      "zhai", "zhan", "zhang", "zhao", "zhe", "zhen", "zheng", "zhi", "zhong", "zhou", "zhu", "zhua", "zhuai", "zhuan", "zhuang", "zhui",
      "zhun", "zhuo", "zi", "zong", "zou", "zu", "zuan", "zui", "zun", "zuo"};
  private StringBuilder buffer;
  private String resource;
  private static PinyinParser pinyinParser = new PinyinParser();

  public static PinyinParser getInstance() {
    return pinyinParser;
  }

  /**
   * 汉字转成ASCII码 * * @param chs * @return
   */
  private int getChsAscii(String chs) {
    int asc = 0;
    try {
      byte[] bytes = chs.getBytes("gb2312");
      if (bytes == null || bytes.length > 2 || bytes.length <= 0) {
        throw new RuntimeException("illegal resource string");
      }
      if (bytes.length == 1) {
        asc = bytes[0];
      }
      if (bytes.length == 2) {
        int hightByte = 256 + bytes[0];
        int lowByte = 256 + bytes[1];
        asc = (256 * hightByte + lowByte) - 256 * 256;
      }
    } catch (Exception e) {
      HxLog.d("ERROR:ChineseSpelling.class-getChsAscii(String chs)" + e);
    }
    return asc;
  }

  /**
   * 单字解析 * * @param str * @return
   */
  public String convert(String str) {
    String result = null;
    int ascii = getChsAscii(str);
    if (ascii > 0 && ascii < 160) {
      result = String.valueOf((char) ascii);
    } else {
      for (int i = (pyvalue.length - 1); i >= 0; i--) {
        if (pyvalue[i] <= ascii) {
          result = pystr[i];
          break;
        }
      }
    }
    return result;
  }

  /**
   * 获得全拼 默认返回 小写
   *
   * @param chs
   * @return
   */
  public String getSelling(String chs) {
    String key, value;
    buffer = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < chs.length(); i++) {
      key = chs.substring(i, i + 1);
      if (key.getBytes().length >= 2) {
        value = convert(key);
        if (value == null) {
          value = "unknown";
        }
      } else {
        value = key;
      }
      buffer.append(value);
    }
    return buffer.toString().toLowerCase();
  }

  /**
   * 获得首字母 默认返回 小写
   *
   * @param chs
   * @return
   */
  public String getInitial(String chs) {
    String key, value;
    buffer = new StringBuilder();
    if (chs.length() > 0) {
      key = chs.substring(0, 1);
      if (key.getBytes().length >= 2) {
        value = convert(key);
        if (value == null) {
          value = "unknown";
        }
      } else {
        value = key;
      }
      buffer.append(value);
      return buffer.substring(0, 1).toString().toLowerCase();
    }
    return buffer.toString();
  }

2.自定义 SiderBar

public class Sidebar extends View {
  private final static int DEFAULT_TEXT_SIZE = 14; // sp
  private final static int DEFAULT_MAX_OFFSET = 80; //dp

  private final static String[] DEFAULT_INDEX_ITEMS = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I",
      "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"};

  private String[] mIndexItems;

  /**
   * the index in {@link #mIndexItems} of the current selected index item,
   * it's reset to -1 when the finger up
   */
  private int mCurrentIndex = -1;

  /**
   * Y coordinate of the point where finger is touching,
   * the baseline is top of {@link #mStartTouchingArea}
   * it's reset to -1 when the finger up
   */
  private float mCurrentY = -1;

  private Paint mPaint;
  private int mTextColor;
  private float mTextSize;

  /**
   * the height of each index item
   */
  private float mIndexItemHeight;

  /**
   * offset of the current selected index item
   */
  private float mMaxOffset;

  /**
   * {@link #mStartTouching} will be set to true when {@link MotionEvent#ACTION_DOWN}
   * happens in this area, and the side bar should start working.
   */
  private RectF mStartTouchingArea = new RectF();

  /**
   * height and width of {@link #mStartTouchingArea}
   */
  private float mBarHeight;
  private float mBarWidth;

  /**
   * Flag that the finger is starting touching.
   * If true, it means the {@link MotionEvent#ACTION_DOWN} happened but
   * {@link MotionEvent#ACTION_UP} not yet.
   */
  private boolean mStartTouching = false;

  /**
   * if true, the {@link OnSelectIndexItemListener#onSelectIndexItem(String)}
   * will not be called until the finger up.
   * if false, it will be called when the finger down, up and move.
   */
  private boolean mLazyRespond = false;

  /**
   * the position of the side bar, default is {@link #POSITION_RIGHT}.
   * You can set it to {@link #POSITION_LEFT} for people who use phone with left hand.
   */
  private int mSideBarPosition;
  public static final int POSITION_RIGHT = 0;
  public static final int POSITION_LEFT = 1;

  /**
   * the alignment of items, default is {@link #TEXT_ALIGN_CENTER}.
   */
  private int mTextAlignment;
  public static final int TEXT_ALIGN_CENTER = 0;
  public static final int TEXT_ALIGN_LEFT = 1;
  public static final int TEXT_ALIGN_RIGHT = 2;


  /**
   * observe the current selected index item
   */
  private OnSelectIndexItemListener onSelectIndexItemListener;

  /**
   * the baseline of the first index item text to draw
   */
  private float mFirstItemBaseLineY;

  /**
   * for {@link #dp2px(int)} and {@link #sp2px(int)}
   */
  private DisplayMetrics mDisplayMetrics;


  public Sidebar(Context context) {
    this(context, null);
  }

  public Sidebar(Context context, AttributeSet attrs) {
    this(context, attrs, 0);
  }

  public Sidebar(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    mDisplayMetrics = context.getResources().getDisplayMetrics();

    TypedArray typedArray = context.obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.Sidebar);
    mLazyRespond = typedArray.getBoolean(R.styleable.Sidebar_sidebar_lazy_respond, false);
    mTextColor = typedArray.getColor(R.styleable.Sidebar_sidebar_text_color, Color.GRAY);
    mTextSize = typedArray.getDimension(R.styleable.Sidebar_sidebar_text_size, sp2px(DEFAULT_TEXT_SIZE));
    mMaxOffset = typedArray.getDimension(R.styleable.Sidebar_sidebar_max_offset, dp2px(DEFAULT_MAX_OFFSET));
    mSideBarPosition = typedArray.getInt(R.styleable.Sidebar_sidebar_position, POSITION_RIGHT);
    mTextAlignment = typedArray.getInt(R.styleable.Sidebar_sidebar_text_alignment, TEXT_ALIGN_CENTER);
    typedArray.recycle();

    mIndexItems = DEFAULT_INDEX_ITEMS;

    initPaint();
  }

  private void initPaint() {
    mPaint = new Paint();
    mPaint.setAntiAlias(true);
    mPaint.setColor(mTextColor);
    mPaint.setTextSize(mTextSize);
    switch (mTextAlignment) {
      case TEXT_ALIGN_CENTER: mPaint.setTextAlign(Paint.Align.CENTER); break;
      case TEXT_ALIGN_LEFT:  mPaint.setTextAlign(Paint.Align.LEFT); break;
      case TEXT_ALIGN_RIGHT: mPaint.setTextAlign(Paint.Align.RIGHT); break;
    }
  }

  @Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);

    int height = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec);
    int width = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);

    Paint.FontMetrics fontMetrics = mPaint.getFontMetrics();
    mIndexItemHeight = fontMetrics.bottom - fontMetrics.top;
    mBarHeight = mIndexItems.length * mIndexItemHeight;

    // calculate the width of the longest text as the width of side bar
    for (String indexItem : mIndexItems) {
      mBarWidth = Math.max(mBarWidth, mPaint.measureText(indexItem));
    }

    float areaLeft = (mSideBarPosition == POSITION_LEFT) ? 0 : (width - mBarWidth - getPaddingRight());
    float areaRight = (mSideBarPosition == POSITION_LEFT) ? (getPaddingLeft() + areaLeft + mBarWidth) : width;
    float areaTop = height/2 - mBarHeight/2;
    float areaBottom = areaTop + mBarHeight;
    mStartTouchingArea.set(
        areaLeft,
        areaTop,
        areaRight,
        areaBottom);

    // the baseline Y of the first item' text to draw
    mFirstItemBaseLineY = (height/2 - mIndexItems.length*mIndexItemHeight/2)
        + (mIndexItemHeight/2 - (fontMetrics.descent-fontMetrics.ascent)/2)
        - fontMetrics.ascent;
  }

  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
    super.onDraw(canvas);

    // draw each item
    for (int i = 0, mIndexItemsLength = mIndexItems.length; i < mIndexItemsLength; i++) {
      float baseLineY = mFirstItemBaseLineY + mIndexItemHeight*i;

      // calculate the scale factor of the item to draw
      float scale = getItemScale(i);

      int alphaScale = (i == mCurrentIndex) ? (255) : (int) (255 * (1-scale));
      mPaint.setAlpha(alphaScale);

      mPaint.setTextSize(mTextSize + mTextSize*scale);

      float baseLineX = 0f;
      if (mSideBarPosition == POSITION_LEFT) {
        switch (mTextAlignment) {
          case TEXT_ALIGN_CENTER:
            baseLineX = getPaddingLeft() + mBarWidth/2 + mMaxOffset*scale;
            break;
          case TEXT_ALIGN_LEFT:
            baseLineX = getPaddingLeft() + mMaxOffset*scale;
            break;
          case TEXT_ALIGN_RIGHT:
            baseLineX = getPaddingLeft() + mBarWidth + mMaxOffset*scale;
            break;
        }
      } else {
        switch (mTextAlignment) {
          case TEXT_ALIGN_CENTER:
            baseLineX = getWidth() - getPaddingRight() - mBarWidth/2 - mMaxOffset*scale;
            break;
          case TEXT_ALIGN_RIGHT:
            baseLineX = getWidth() - getPaddingRight() - mMaxOffset*scale;
            break;
          case TEXT_ALIGN_LEFT:
            baseLineX = getWidth() - getPaddingRight() - mBarWidth - mMaxOffset*scale;
            break;
        }
      }

      // draw
      canvas.drawText(
          mIndexItems[i], //item text to draw
          baseLineX, //baseLine X
          baseLineY, // baseLine Y
          mPaint);
    }

    // reset paint
    mPaint.setAlpha(255);
    mPaint.setTextSize(mTextSize);
  }

  /**
   * calculate the scale factor of the item to draw
   *
   * @param index the index of the item in array {@link #mIndexItems}
   * @return the scale factor of the item to draw
   */
  private float getItemScale(int index) {
    float scale = 0;
    if (mCurrentIndex != -1) {
      float distance = Math.abs(mCurrentY - (mIndexItemHeight*index+mIndexItemHeight/2)) / mIndexItemHeight;
      scale = 1 - distance*distance/16;
      scale = Math.max(scale, 0);
    }
    return scale;
  }

  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    if (mIndexItems.length == 0) {
      return super.onTouchEvent(event);
    }

    float eventY = event.getY();
    float eventX = event.getX();
    mCurrentIndex = getSelectedIndex(eventY);

    switch (event.getAction()) {
      case MotionEvent.ACTION_DOWN:
        if (mStartTouchingArea.contains(eventX, eventY)) {
          mStartTouching = true;
          if (!mLazyRespond && onSelectIndexItemListener != null) {
            onSelectIndexItemListener.onSelectIndexItem(mIndexItems[mCurrentIndex]);
          }
          invalidate();
          return true;
        } else {
          mCurrentIndex = -1;
          return false;
        }

      case MotionEvent.ACTION_MOVE:
        if (mStartTouching && !mLazyRespond && onSelectIndexItemListener != null) {
          onSelectIndexItemListener.onSelectIndexItem(mIndexItems[mCurrentIndex]);
        }
        invalidate();
        return true;

      case MotionEvent.ACTION_UP:
      case MotionEvent.ACTION_CANCEL:
        if (mLazyRespond && onSelectIndexItemListener != null) {
          onSelectIndexItemListener.onSelectIndexItem(mIndexItems[mCurrentIndex]);
        }
        mCurrentIndex = -1;
        mStartTouching = false;
        invalidate();
        return true;
    }

    return super.onTouchEvent(event);
  }

  private int getSelectedIndex(float eventY) {
    mCurrentY = eventY - (getHeight()/2 - mBarHeight /2);
    if (mCurrentY <= 0) {
      return 0;
    }

    int index = (int) (mCurrentY / this.mIndexItemHeight);
    if (index >= this.mIndexItems.length) {
      index = this.mIndexItems.length - 1;
    }
    return index;
  }

  private float dp2px(int dp) {
    return TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, this.mDisplayMetrics);
  }

  private float sp2px(int sp) {
    return TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, sp, this.mDisplayMetrics);
  }

  public void setIndexItems(String... indexItems) {
    mIndexItems = Arrays.copyOf(indexItems, indexItems.length);
    requestLayout();
  }

  public void setTextColor(int color) {
    mTextColor = color;
    mPaint.setColor(color);
    invalidate();
  }

  public void setPosition(int position) {
    if (position != POSITION_RIGHT && position != POSITION_LEFT) {
      throw new IllegalArgumentException("the position must be POSITION_RIGHT or POSITION_LEFT");
    }

    mSideBarPosition = position;
    requestLayout();
  }

  public void setMaxOffset(int offset) {
    mMaxOffset = offset;
    invalidate();
  }

  public void setLazyRespond(boolean lazyRespond) {
    mLazyRespond = lazyRespond;
  }

  public void setTextAlign(int align) {
    if (mTextAlignment == align) {
      return;
    }
    switch (align) {
      case TEXT_ALIGN_CENTER: mPaint.setTextAlign(Paint.Align.CENTER); break;
      case TEXT_ALIGN_LEFT:  mPaint.setTextAlign(Paint.Align.LEFT); break;
      case TEXT_ALIGN_RIGHT: mPaint.setTextAlign(Paint.Align.RIGHT); break;
      default:
        throw new IllegalArgumentException(
            "the alignment must be TEXT_ALIGN_CENTER, TEXT_ALIGN_LEFT or TEXT_ALIGN_RIGHT");
    }
    mTextAlignment = align;
    invalidate();
  }

  public void setTextSize(float size) {
    if (mTextSize == size) {
      return;
    }
    mTextSize = size;
    mPaint.setTextSize(size);
    invalidate();
  }

  public void setOnSelectIndexItemListener(OnSelectIndexItemListener onSelectIndexItemListener) {
    this.onSelectIndexItemListener = onSelectIndexItemListener;
  }

  public interface OnSelectIndexItemListener {
    void onSelectIndexItem(String index);
  }

attr.xml

<declare-styleable name="Sidebar">
    <attr name="sidebar_lazy_respond" format="boolean"/>
    <attr name="sidebar_text_size" format="dimension"/>
    <attr name="sidebar_text_color" format="color"/>
    <attr name="sidebar_max_offset" format="dimension"/>
    <attr name="sidebar_position" format="enum">
      <enum name="right" value="0"/>
      <enum name="left" value="1"/>
    </attr>
    <attr name="sidebar_text_alignment" format="enum">
      <enum name="center" value="0"/>
      <enum name="left" value="1"/>
      <enum name="right" value="2" />
    </attr>
  </declare-styleable>

3. 排序显示实体

public class SortModel {
  private String index;
  private String name;

  public SortModel(String index, String name) {
    this.index = index;
    this.name = name;
  }

  public String getIndex() {
    return index;
  }

  public void setIndex(String index) {
    this.index = index;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

4.Acitiviy 实例

public class CityActivity extends BaseActivity {

  public static final Integer REQUEST_CODE = 9000;
  public static final String RESULT = "result";

  @Bind(R.id.sdrFilter)
  Sidebar sdrFilter;

  private String[] data = {};
  private List<SortModel> sortModelList = new ArrayList<>();

  private RecyclerView rvSortModel;
  private CityAdapter cityAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.cm_acti_city);
    ButterKnife.bind(this);

    data = getResources().getStringArray(R.array.city_list);

    for (int i = 0; i < data.length; i++) {
      String name = PinyinParser .getInstance().getSelling(data[i]);
      String sortString = name.substring(0, 1).toUpperCase();
      sortModelList.add(new SortModel(sortString, data[i]));
    }
    Collections.sort(sortModelList, new Comparator<SortModel>() {
      @Override
      public int compare(SortModel lhs, SortModel rhs) {
        return lhs.getIndex().compareTo(rhs.getIndex());
      }
    });

    // init list
    cityAdapter = new CityAdapter(sortModelList, R.layout.view_city_item);
    rvSortModel = (RecyclerView) findViewById(R.id.lv_city);
    rvSortModel.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    rvSortModel.setAdapter(cityAdapter);
    // init adapter click
    cityAdapter.setOnItemClickLitener(new OnItemClickLitener() {
      @Override
      public void onItemClick(View view, int position) {
        String strResult = data[position].toString();
        Intent intent = new Intent();
        intent.putExtra(RESULT, strResult);
        setResult(RESULT_OK, intent);
        finish();
      }
    });

    sdrFilter.setOnSelectIndexItemListener(new Sidebar.OnSelectIndexItemListener() {
      @Override
      public void onSelectIndexItem(String index) {
        for (int i = 0; i < sortModelList.size(); i++) {
          if (sortModelList.get(i).getIndex().equals(index)) {
            ((LinearLayoutManager) rvSortModel.getLayoutManager()).scrollToPositionWithOffset(i, 0);
            return;
          }
        }
      }
    });

  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    ButterKnife.unbind(this);
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.action_search) {
    }
    return true;
  }

  private class CityAdapter extends RecyclerView.Adapter<CityAdapter.CityViewHolder> {

    private List<SortModel> sortModel;
    private int layoutId;

    public CityAdapter(List<SortModel> sortModel, int layoutId) {
      this.sortModel = sortModel;
      this.layoutId = layoutId;
    }

    @Override
    public CityViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
      LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(parent.getContext());
      View view = inflater.inflate(layoutId, null);
      return new CityViewHolder(view);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(final CityViewHolder holder, final int position) {
      SortModel model = sortModel.get(position);
      if (position == 0 || !sortModel.get(position - 1).getIndex().equals(model.getIndex())) {
        holder.tvIndex.setVisibility(View.VISIBLE);
        holder.tvIndex.setText(model.getIndex());
        holder.tvIndex.setPadding(0, 15, 0, 15);
      } else {
        holder.tvIndex.setVisibility(View.GONE);
      }
      String val[] = model.getName().split("\\*");
      holder.tvCity.setText(val[0]);
      holder.tvValue.setText(val[1]);

      if (mOnItemClickLitener != null) {
        holder.itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            mOnItemClickLitener.onItemClick(v, position);
          }
        });
      }
    }

    @Override
    public int getItemCount() {
      return sortModel.size();
    }

    class CityViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
      public TextView tvIndex;
      public TextView tvValue;
      public TextView tvCity;

      public CityViewHolder(View itemView) {
        super(itemView);
        tvIndex = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_index);
        tvCity = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_city);
        tvValue = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_value);
      }
    }

    private OnItemClickLitener mOnItemClickLitener;

    public void setOnItemClickLitener(OnItemClickLitener mOnItemClickLitener) {
      this.mOnItemClickLitener = mOnItemClickLitener;
    }
  }

  public interface OnItemClickLitener {
    void onItemClick(View view, int position);
  }

5.cm_acti_city.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:background="#f7ffff"
  android:orientation="vertical">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/lv_city"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:divider="@null"
    android:dividerHeight="2dp"
    android:fadingEdge="none" />

  <com.xx.sort.Sidebar
    android:id="@+id/sdrFilter"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingRight="8dp"
    android:paddingLeft="8dp"
    app:sidebar_text_color="?attr/primary"/>
</RelativeLayout>

view_city_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="#ffffff"
  android:gravity="center_vertical"
  android:orientation="vertical">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="?attr/third"
    android:orientation="vertical">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:gravity="center_vertical"
      android:orientation="vertical">

      <TextView
        android:id="@+id/tv_index"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginLeft="18dp"
        android:text="A"
        android:textColor="?attr/txt_primary"
        android:textSize="16dp" />

    </LinearLayout>

    <View
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="1px"
      android:background="#701f11" />
  </LinearLayout>

  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="58dp"
    android:gravity="center"
    android:paddingLeft="18dp"
    android:paddingRight="18dp">

    <RelativeLayout
      android:id="@+id/rlay_titleimg"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <ImageView
        android:visibility="gone"
        android:id="@+id/img_titleimg"
        android:layout_width="30dp"
        android:layout_height="30dp"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:src="@drawable/lc_ic_loading3" />

      <TextView
        android:id="@+id/tv_city"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:text="@string/log_city"
        android:textSize="18dp"
        android:textColor="?attr/txt_primary" />

      <TextView
        android:id="@+id/tv_value"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_marginRight="@dimen/margin_10"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:text="+00"
        android:textSize="18dp"
        android:textColor="?attr/txt_second" />

    </RelativeLayout>


  </RelativeLayout>

</LinearLayout>

array.xml 数据集

<string-array name="city_list" >
  <item>安哥拉       *+244 </item>
  <item>阿富汗       *+93  </item>
  <item>阿尔巴尼亚     *+355 </item>
  <item>阿尔及利亚     *+213 </item>
  <item>安道尔共和国    *+376 </item>
  <item>安圭拉岛      *+1264 </item>
  <item>安提瓜和巴布达   *+1268 </item>
  <item>阿根廷       *+54  </item>
  <item>亚美尼亚      *+374 </item>
  <item>阿森松       *+247 </item>
  <item>澳大利亚      *+61  </item>
  <item>奥地利       *+43  </item>
  <item>阿塞拜疆      *+994 </item>
  <item>巴哈马       *+1242 </item>
  <item>巴林        *+973 </item>
  <item>孟加拉国      *+880 </item>
  <item>巴巴多斯      *+1246 </item>
  <item>白俄罗斯      *+375 </item>
  <item>比利时       *+32  </item>
  <item>伯利兹       *+501 </item>
  <item>贝宁        *+229 </item>
  <item>百慕大群岛     *+1441 </item>
  <item>玻利维亚      *+591 </item>
  <item>博茨瓦纳      *+267 </item>
  <item>巴西        *+55  </item>
  <item>文莱        *+673 </item>
  <item>保加利亚      *+359 </item>
  <item>布基纳法索     *+226 </item>
  <item>缅甸        *+95  </item>
  <item>布隆迪       *+257 </item>
  <item>喀麦隆       *+237 </item>
  <item>加拿大       *+1  </item>
  <item>开曼群岛      *+1345 </item>
  <item>中非共和国     *+236 </item>
  <item>乍得        *+235 </item>
  <item>智利        *+56  </item>
  <item>中国        *+86  </item>
  <item>哥伦比亚      *+57  </item>
  <item>刚果        *+242 </item>
  <item>库克群岛      *+682 </item>
  <item>哥斯达黎加     *+506 </item>
  <item>古巴        *+53  </item>
  <item>塞浦路斯      *+357 </item>
  <item>捷克        *+420 </item>
  <item>丹麦        *+45  </item>
  <item>吉布提       *+253 </item>
  <item>多米尼加共和国   *+1890 </item>
  <item>厄瓜多尔      *+593 </item>
  <item>埃及        *+20  </item>
  <item>萨尔瓦多      *+503 </item>
  <item>爱沙尼亚      *+372 </item>
  <item>埃塞俄比亚     *+251 </item>
  <item>斐济        *+679 </item>
  <item>芬兰        *+358 </item>
  <item>法国        *+33  </item>
  <item>法属圭亚那     *+594 </item>
  <item>加蓬        *+241 </item>
  <item>冈比亚       *+220 </item>
  <item>格鲁吉亚      *+995 </item>
  <item>德国        *+49  </item>
  <item>加纳        *+233 </item>
  <item>直布罗陀      *+350 </item>
  <item>希腊        *+30  </item>
  <item>格林纳达      *+1809 </item>
  <item>关岛        *+1671 </item>
  <item>危地马拉      *+502 </item>
  <item>几内亚       *+224 </item>
  <item>圭亚那       *+592 </item>
  <item>海地        *+509 </item>
  <item>洪都拉斯      *+504 </item>
  <item>香港        *+852 </item>
  <item>匈牙利       *+36  </item>
  <item>冰岛        *+354 </item>
  <item>印度        *+91  </item>
  <item>印度尼西亚     *+62  </item>
  <item>伊朗        *+98  </item>
  <item>伊拉克       *+964 </item>
  <item>爱尔兰       *+353 </item>
  <item>以色列       *+972 </item>
  <item>意大利       *+39  </item>
  <item>科特迪瓦      *+225 </item>
  <item>牙买加       *+1876 </item>
  <item>日本        *+81  </item>
  <item>约旦        *+962 </item>
  <item>柬埔寨       *+855 </item>
  <item>哈萨克斯坦     *+327 </item>
  <item>肯尼亚       *+254 </item>
  <item>韩国        *+82  </item>
  <item>科威特       *+965 </item>
  <item>吉尔吉斯坦     *+331 </item>
  <item>老挝        *+856 </item>
  <item>拉脱维亚      *+371 </item>
  <item>黎巴嫩       *+961 </item>
  <item>莱索托       *+266 </item>
  <item>利比里亚      *+231 </item>
  <item>利比亚       *+218 </item>
  <item>列支敦士登     *+423 </item>
  <item>立陶宛       *+370 </item>
  <item>卢森堡       *+352 </item>
  <item>澳门        *+853 </item>
  <item>马达加斯加     *+261 </item>
  <item>马拉维       *+265 </item>
  <item>马来西亚      *+60  </item>
  <item>马尔代夫      *+960 </item>
  <item>马里        *+223 </item>
  <item>马耳他       *+356 </item>
  <item>马里亚那群岛    *+1670 </item>
  <item>马提尼克      *+596 </item>
  <item>毛里求斯      *+230 </item>
  <item>墨西哥       *+52  </item>
  <item>摩尔多瓦      *+373 </item>
  <item>摩纳哥       *+377 </item>
  <item>蒙古        *+976 </item>
  <item>蒙特塞拉特岛    *+1664 </item>
  <item>摩洛哥       *+212 </item>
  <item>莫桑比克      *+258 </item>
  <item>纳米比亚      *+264 </item>
  <item>瑙鲁        *+674 </item>
  <item>尼泊尔       *+977 </item>
  <item>荷属安的列斯    *+599 </item>
  <item>荷兰        *+31  </item>
  <item>新西兰       *+64  </item>
  <item>尼加拉瓜      *+505 </item>
  <item>尼日尔       *+227 </item>
  <item>尼日利亚      *+234 </item>
  <item>朝鲜        *+850 </item>
  <item>挪威        *+47  </item>
  <item>阿曼        *+968 </item>
  <item>巴基斯坦      *+92  </item>
  <item>巴拿马       *+507 </item>
  <item>巴布亚新几内亚   *+675 </item>
  <item>巴拉圭       *+595 </item>
  <item>秘鲁        *+51  </item>
  <item>菲律宾       *+63  </item>
  <item>波兰        *+48  </item>
  <item>法属玻利尼西亚   *+689 </item>
  <item>葡萄牙       *+351 </item>
  <item>波多黎各      *+1787 </item>
  <item>卡塔尔       *+974 </item>
  <item>留尼旺       *+262 </item>
  <item>罗马尼亚      *+40  </item>
  <item>俄罗斯       *+7  </item>
  <item>圣卢西亚      *+1758 </item>
  <item>圣文森特岛     *+1784 </item>
  <item>东萨摩亚(美)    *+684 </item>
  <item>西萨摩亚      *+685 </item>
  <item>圣马力诺      *+378 </item>
  <item>圣多美和普林西比  *+239 </item>
  <item>沙特阿拉伯     *+966 </item>
  <item>塞内加尔      *+221 </item>
  <item>塞舌尔       *+248 </item>
  <item>塞拉利昂      *+232 </item>
  <item>新加坡       *+65  </item>
  <item>斯洛伐克      *+421 </item>
  <item>斯洛文尼亚     *+386 </item>
  <item>所罗门群岛     *+677 </item>
  <item>索马里       *+252 </item>
  <item>南非        *+27  </item>
  <item>西班牙       *+34  </item>
  <item>斯里兰卡      *+94  </item>
  <item>圣卢西亚      *+1758 </item>
  <item>圣文森特      *+1784 </item>
  <item>苏丹        *+249 </item>
  <item>苏里南       *+597 </item>
  <item>斯威士兰      *+268 </item>
  <item>瑞典        *+46  </item>
  <item>瑞士        *+41  </item>
  <item>叙利亚       *+963 </item>
  <item>台湾省       *+886 </item>
  <item>塔吉克斯坦     *+992 </item>
  <item>坦桑尼亚      *+255 </item>
  <item>泰国        *+66  </item>
  <item>多哥        *+228 </item>
  <item>汤加        *+676 </item>
  <item>特立尼达和多巴哥  *+1809 </item>
  <item>突尼斯       *+216 </item>
  <item>土耳其       *+90  </item>
  <item>土库曼斯坦     *+993 </item>
  <item>乌干达       *+256 </item>
  <item>乌克兰       *+380 </item>
  <item>阿拉伯联合酋长国  *+971 </item>
  <item>英国        *+44  </item>
  <item>美国        *+1  </item>
  <item>乌拉圭       *+598 </item>
  <item>乌兹别克斯坦    *+233 </item>
  <item>委内瑞拉      *+58  </item>
  <item>越南        *+84  </item>
  <item>也门        *+967 </item>
  <item>南斯拉夫      *+381 </item>
  <item>南非        *+27  </item>
  <item>津巴布韦      *+263 </item>
  <item>扎伊尔       *+243 </item>
  <item>赞比亚       *+260 </item>
</string-array>

© 著作权归作者所有

共有 人打赏支持
你不懂的神__经
粉丝 3
博文 37
码字总数 15189
作品 0
哈尔滨
程序员
私信 提问
类型于安卓市场客户端的滑动菜单

最近要做一个侧边栏滑动的项目,类似于安卓市场客户端的那种效果,本人刚开始研究android,搞不懂那种效果是怎么实现的,求高手指点,谢啦。。

心碎到心死
2014/01/09
120
3
实现侧边栏出现变形的问题

布局文件 希望实现一个侧边栏的功能,即点击test3按钮后,left_layout布局需要占总宽度的0.8,rela_index_main占总宽度的0.2,我实现后,发现rela_index_main里面的控件内容出现明显的变形,请...

天王盖地虎626
2014/12/28
47
0
手把手带你快速上手调试Flutter项目

对于开发项目来说,调试控制工具是不可少的,开发者是一定要掌握调试工具的使用,一来是为了查看log日志,一来是为了排查错误,再一个原因是可以查看内存占用情况,以便后续性能优化。 Flut...

AWeiLoveAndroid
11/29
0
0
彻底理解 Android 中的阴影

如果我们想创造更好的 Android App,我相信我们需要遵循 Material Design 的设计规范。一般而言,Material Design 是一个包含光线,材质和投影的三维环境。如果我们想要在 App 的开发过程中,...

丁佳辉
04/18
0
0
please define NDK_ROOT

刚开始学习cocos2d-x,第一步必须是把环境变量配置好。关于sdk ndk的下载都挺简单,就不加整理了。依据网上找的一些资料,进行如下配置 1.设置环境变量, 即在终端窗口编辑 sudo vi ~/.bas...

萌神明明
2014/03/30
0
0

没有更多内容

加载失败,请刷新页面

加载更多

开源 serverless 产品原理剖析(二) - Fission

背景 本文是开源 serverless 产品原理剖析系列文章的第二篇,关于 serverless 背景知识的介绍可参考文章开源 serverless 产品原理剖析(一) - Kubeless,这里不再赘述。 Fission 简介 Fiss...

阿里云官方博客
6分钟前
0
0
Android面试整理(附答案)

面试,无非都是问上面这些问题(挺多的 - -!),聘请中高级的安卓开发会往深的去问,并且会问一延伸二。以下我先提出几点重点,是面试官基本必问的问题,请一定要去了解! 基础知识 – 四大组...

终端研发部
10分钟前
1
0
Vue 改变数组触发视图更新

Vue 改变数组触发视图更新 以下方法调用会改变原始数组 push(), pop(), shift(), unshift(), splice(), sort(), reverse()push()push() 方法可向数组的末尾添加一个或多个元素,并返回新的...

不负好时光
16分钟前
0
0
计算机系统要素 C5

本章值得一提的是组织计算机的结构。Hack 的指令和数据是分开存储的,因此它的 CPU 有两个 input: IN inM[16], // M value input (M = contents of RAM[A]) instruction[16],...

lionets
32分钟前
2
0
SpringSecurity404需要注意的地方

在使用@RequestMapping的时候路径的值如果写为("auth"),虽然用的时候前面加不加"/"没有区别,但是在配置了SpringSecurity的http.authorizeRequests().antMatchers()时就必须要注意了! 🌰1...

百萬馬力
35分钟前
2
0

没有更多内容

加载失败,请刷新页面

加载更多

返回顶部
顶部