while(bug)

原创
2017/12/25 13:50
阅读数 90
while(bug)
{
  // 加了班也不一定写的完代码
  // 写完了代码也不一定编译的过
  // 编译过了也不一定没bug
  // 有了bug也不一定找的到
  // 找到bug也不一定改的了
  // 改了这个bug也还会有其他bug
  // 有了bug又要加班       
}
展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部