Android Decompile

原创
2015/02/11 11:28
阅读数 105

1. apktool

下载apktool
apktool.jar
将apktool.jar放在apktool执行文件的目录下 终端执行: sh apktool,可以看到命令文档 反编译: apktool d demo.apk

2. dex2jar

下载dex2jar
终端执行:

./dex2jar.sh /path/to/demo.apk

得到Demo_dex2jar.jar

3. jd-gui查看源码

下载jd-gui
运行jd-gui打开Demo_dex2jar.jar

有些需要翻墙下载,所以打了个工具包: 度盘

展开阅读全文
打赏
0
1 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
1 收藏
0
分享
返回顶部
顶部