request.getParameter获取参数

原创
01/15 10:49
阅读数 239

如果事先对参数进行过URLEncoder.encode编码

在后端进行request.getParameter获取参数的时候,如果是非AJAX请求,servlet会对请求的头进行判断,那获取参数的时候会默认进行URLEecoder.decode解码操作,如果是ajax请求,那解码操作需要自己手动进行。

eg.

//非ajax请求
if(request.getHeader("x-requested-with") == null){
  token = request.getParameter("token");
}else{
  token = URLDecoder.decode(request.getParameter("token"),"UTF-8");
}

 

 

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部