Jmeter 后置处理器之正则表达式提取器

原创
2016/08/27 15:03
阅读数 2.4K

                                                          Jmeter 后置处理器之正则表达式提取器

  很多时候,请求之间是有关联的,所以我们需要对前一个请求的结果做一些处理。所以Jmeter后置处理器存在的意义就体现了出来。

  本次主要使用的是正则表达式提取器。   

   假设我们的数据是从数据库中提取出来的。

   如何测试JDBC已经在Jmeter 测试jdbc文章中写了出来。现在就对后置处理器使用进行记录。

   正则的使用如下:

 

http请求进行一次使用:

 

   结果树中查看结果:

 

一次匹配多个的小技巧:

(\d+)(\d+)表达式用括号,模版用法如下:$1$$2$

 

展开阅读全文
加载中

作者的其它热门文章

打赏
0
0 收藏
分享
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部
返回顶部
顶部